Officieele Kaart van den Oranje Vrijstaat. Samengesteld naar documenten berustende in het Archief van den Landmeter Generaal, door J. J. Herfst, met toestemming opgedragen aan Z. H. Ed. den Staatspresident. Bloemfontein

  • Frontier Life
You may need to log in to continue. Access the full document and its details.