Nieuwe Naauwkeurige Land-en Zee-kaart, vanhet voornaamste Gedeelte der Kaffersche Kust, Begrypende de Sardanje Bay en de Caap de Bonne Esperance. Met alle des Zelfs Plantazien: zeer Getrouwelyk Waargenomen en Afgetekend, tot nut der Geener welke die KustTrachten te Bevaaren

  • Frontier Life
You may need to log in to continue. Access the full document and its details.